Vores politikker

For at sikre at alle medarbejdere og vores samarbejdspartnere, herunder underentreprenører
og leverandører for vores udvidede forretning, efterlever vores etiske standarder, har vi udarbejdet nedenstående politikker, som du kan læse og downloade her: