Vandværket Ved Thorsbro

Vandværket Ved Thorsbro

Nyt moderne vandværk

Vandværket Ved Thorsbro

Vandværket Ved Thorsbro

Nyt moderne vandværk

Blødgjort drikkevand

LM Byg A/S har opført for HOFOR et nyt moderne vandværk i Ishøj, Værket ved Thorsbro. Det nye vandværk leverer blødgjort drikkevand til flere kommuner i Hovedstadsområdet, hvilket betyder mindre besvær med afkalkning i de små hjem.

Erstatning af gammelt vandværk

Det nye moderne vandværk er opført på den gamle vandværksgrund i Ishøj. Byggesagen omfattede etablering af et nyt samlet vandværk til erstatning for det eksisterende værk ved Thorsbro.

Fast tag på tidsplanen

Det nye vandværk er i alt 6.600 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal samt 500 kvm ladebygning. Byggesagen var opdelt i storentrepriser, og gennemført sideløbende med de to andre storentreprenører. LM Byg har haft ansvaret for alle bygnings- og anlægsarbejder for etablering af bygning/klimaskærm inkl. terræn- og ledningsarbejder og bygningsinstallationer.

 

Under udførelse af byggeriet producerede det gamle vandværk stadig drikkevand til kunderne. Derfor blev den del af det eksisterende vandværk først revet ned, da det nye værk blev sat i drift i 2023. Dette krævede masser af koordinering og stor kompetence i planlægning og udførelse samt et fast tag på tidsplanen, da der var mange aktører på byggepladsen samtidigt.

Fakta

6.600 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal samt 500 kvm ladebygning.

Bygherre

HOFOR A/S

Storentreprenør

LM Byg A/S

Ingeniør

COWI og Øllgard Rådgivende Ing.

Arkitekt

PLH Arkitekter A/S

Areal

6.600 m2

Udførelse

2020-2023