P-kælder Køge Kyst

Parkeringspladser til 159 biler

P-kælder Køge Kyst

Parkeringspladser til 159 biler

P-kælder Køge Kyst

LM Byg A/S har udført hovedentreprise på p-kælder med plads til 159 personbiler ved Køge Kyst. Byggeriet er i ét niveau, placeret under nybyggeri med blandet formål i 3 etager.

 

P-kælderen blev opført primært som betonelementbyggeri i et område med meget høj grundvandsstand, hvorfor konstruktionerne blev udført efter sædvanlige metoder mod vandindtrængning. Kælderens ydervægge blev udført som spunsvægge.

 

Entreprisen bestod af spuns, grundvandssænkning, jord og terræn, kloak, in situ-støbt beton, levering og montering af betonelementer, maler, VVS, el, ventilation, elevator, smedearbejder samt tømrer- og snedkerarbejder. Byggeriet stod færdigt ultimo 2015.

Fakta

Bygherre

TK Development A/S

Hovedentreprenør

LM Byg A/S

Arkitekt

Årstiderne Arkitekter A/S

Ingeniør

Grontmij

Areal

4.600 m2

Udførelse

2015