Københavns Universitet Amager

Københavns Universitet Amager

Fremtidens studie- og undervisningsmiljø

Københavns Universitet Amager

Københavns Universitet Amager

Fremtidens studie- og undervisningsmiljø

Tidssvarende og moderne faciliteter

KUA3 huser dels Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Informationsvidenskabelige Akademi og en afdeling af SYMBION. Brugerne på KUA3 er studerende, undervisere og forskere fra disse fakulteter samt små og nye innovative virksomheder. Flere af fakulteterne er flyttet fra flere forskellige adresser i det indre København og har på KUA3 fået mulighed for at samle deres aktiviteter på én og samme adresse i tidssvarende og moderne faciliteter.

Energieffektivt byggeri til de studerende

KUA 3 er udført som et energieffektivt byggeri med et godt indeklima, hvor pejlemærker i Universitets- og Bygningsstyrelsens energi- og indeklimavejledninger er fulgt. For eksempel opfylder byggeriet kravene til lavenergiklasse 2015 og har dermed et beregnet energiforbrug på mindre end 41 kWh/m²/år.

 

Bygningens energiforbrug er reduceret ved hjælp af målrettet projektering samt etablering af solvarme- og solcelleanlæg. Endvidere benyttes naturlig ventilation i så høj grad som muligt. Der blev udarbejdet miljøplan for projektet, som blev fulgt med status på alle miljøparametre ved alle faser. 

 

Fakta

Byggeriet bestod af nybyggeri, ombygning og forstærkning af de eksisterende konstruktioner. Der blev foretaget performancetest (commissioning) af de tekniske installationer i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet.

Bygherre

Københavns Universitet

Entreprenør

LM Byg A/S

Arkitekt

Arkitema K/S

Areal

48.000 m2

Udførelsesperiode

2014-2015