Havblik

Havblik

Lejligheder i samspil med naturen

Havblik

Havblik

Lejligheder i samspil med naturen

Ejerlejligheder ud til strandengen

66 boliger (7.000 m2) med halvt nedgravet P-kælder (2.900 m2). Bebyggelsen er opbygget med skiftende etagehøjder med tårne i hjørnerne af bebyggelsen og med etagehøjder, der varierer imellem 3 og 7 etager.

 

Byggeriets etagespring og de mange altaner bidrager med liv og sanselighed i facadens udtryk og giver mulighed for større udsigt og mere dagslysindfald.

Med smuk udsigt

Bygningen åbner både op i højden, så den spærrer mindst muligt for sig selv, og mod Engkanten. Derved optimeres samspillet mellem beboelse og strandengen.

 

LM Byg A/S har varetaget råhusentreprisen, der indeholdt piloteringsarbejder, spuns, grundvandssænkning, jordarbejder, drænarbejder, kloakarbejder, betonarbejder samt elementleverance og – montage.

Fakta

LM Byg A/S varetog råhusentreprisen.

 

Bygningen rummer i alt 66 boliger (7.000 m2) med halvt nedgravet P-kælder (2.900 m2)

Bygherre

Casa Nord ApS / Kuben Byg A/S

Storentreprenør

LM Byg A/S

Ingeniør

JPM ApS

Arkitekt

Årstiderne Arkitekter

Areal

9.900 m2

Udførelse

2016-2017