Bostedet Lundebo

Bostedet Lundebo

58 plejeboliger med specialtilbud

Bostedet Lundebo

Bostedet Lundebo

58 plejeboliger med specialtilbud

Opførelse af 58 boliger i Dianalund

Lundebo er et specialtilbud og et hjem for voksne med senhjerneskader eller psykiske sygdomme.

 

Boligerne blev opført som 4 boliggrupper med hver 14-15 boliger, og servicearealerne i 2 enheder, som hver servicerer 2 boliggrupper.

 

LM Byg A/S udførte råhusentreprisen, som indeholdt jord- og kloakarbejder, opgravning, håndtering og bortkørsel af forurenet jord, in situ-beton herunder fundamenter, terrændæk og sokler, samt levering og montering af betonelementer.

 

Byggeriet foregik, mens centret var i drift og derfor under skærpet hensyntagen til beboerne, der flyttede fra deres midlertidige boliger ind i den færdige etape 1, mens etape 2 blev opført.

Fakta

LM Byg A/S stod for råhusentreprisen i etape 1 og 2.

Bygherre

Sorø Kommune

Storentreprenør

LM Byg A/S

Totalrådgiver

Arkiplus

Arkitekt

Arkitektfirmaet HS

Ingeniør

Fjerring A/S

Areal og udførelse

4.800 m2 / 2015-2017