Haldor Topsøe

Haldor Topsøe

QC LAB

Haldor Topsøe

Haldor Topsøe

QC LAB

Installationstung bygning

Den installationstunge analyselaboratoriebygning er opført på Haldor Topsøes katalysatorfabrik i Frederikssund og danner rammerne om fabrikkens omfattende kvalitetskontrol.

Let præfabrikeret betonkonstruktion

Selve bygningen er en let præfabrikeret betonkonstruktion med fladt tag på betonfundament. I tilknytning til bygningen er der etableret en ventilationsgård, der samtidig tjener som oplag for gasser.

 

Bedre vidensdeling

Det nye samlede analyselaboratorium vil medføre en bedre vidensdeling mellem de forskellige dele af produktionen samt en bedre udnyttelse af ressourcer.

 

Laboratoriet er udstyret med nyt fleksibelt og arbejdsmiljøvenligt inventar og anvendes døgnet rundt alle årets dage.

Fakta

LM Byg A/S varetog byggeriet i hovedentreprise på den installationstunge analyselaboratoriebygning for Haldor Topsøe.

Bygherre

Haldor Topsøe

Hovedentreprenør

LM Byg A/S

Ingeniør

JL Engineering A/S

Arkitekt

Morten Niemann ApS

Areal

720 m2

Udførelse

2019-2020