Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital

Ny hospitalsfløj

Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital

Ny hospitalsfløj

Ambulatorier og sengeafsnit

Den nye hospitalsfløj omfattede både ombygninger af ambulatorier og sengeafsnit i det eksisterende hospital og et nyt byggeri på 40.250 m2. Det nye byggeri rummer en ny fælles akutmodtagelse, en børne- og ungeafdeling, en hjerteafdeling, et barselafsnit tæt integreret med et neonatalafsnit og en endokrinologisk afdeling.

Stueetage udgør den arkitektoniske base

Bygningens stueetage er udført med stor etagehøjde og udgør bygningens arkitektoniske base og sammenbinder de udvendige fælles gårdrum. På etagerne er de enkelte sengestuer og behandlingsrum udlagt som U-formede afsnit omkring de enkelte gårdrum.

Særligt hensyn til hospital i drift

Byggeriet er gennemført med særligt hensyn til et hospital i drift med skærpede krav til, at dagligdagen kan fungere på den mest optimale måde for hospitalets ansatte, patienter og pårørende, herunder særligt fokus på opretholdelse af adgangs- og ambulanceveje.

 

Byggeriet er udført i storentreprise, hvor LM Byg har stået for råhuset samt koordinering af jordarbejder, kloak, membraner og stålarbejder.

Fakta

RÅHUSENTREPRISE

 

Ny hospitalsfløj med ombygninger af ambulatorier og sengeafsnit i det eksisterende hospital og et nyt byggeri.

Bygherre

Region Hovedstaden v/Hvidovre Hospital

Entreprenør

LM Byg A/S

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

Schmidt Hammer Lassen Architects og Aarhus Arkitekterne A/S

Areal

40.250 m2

Udførelse

2017-2019