Sct. Hans, Roskilde

Sct. Hans, Roskilde

Ny retspsykiatri

Sct. Hans, Roskilde

Sct. Hans, Roskilde

Ny retspsykiatri

Ny retspsykiatri ved Roskilde Fjord

Ny Retspsykiatri Sct. Hans er etableret på en byggegrund, der skråner 12 meter mod Roskilde Fjord og omfatter 21.000 bruttokvadratmeter nybyggeri med 126 sengestuer fordelt på fire sengeenheder og en ankomstafdeling. Mellem disse er der etableret en stor aktivitetshave, der omkranses af indendørs forbindelsesgang mod øst og perimetermur mod vest.

Rig mulighed for aktiviteter og bevægelse

I det nye byggeri bliver der rig mulighed for aktiviteter og bevægelse. Midt i bebyggelsen trækker aktivitetshus den omgivende natur ind i bebyggelsen, og i det kileformede haveanlæg på størrelse med en fodboldbane, er der plads til ophold, boldspil og udendørs træningsredskaber.

Høj grad af sikkerhed

Byggeriet har indbygget en høj grad af sikkerhed uden brug af hegn, da bygningerne er placeret således, at de tilsammen danner bebyggelsens ydre omkreds. Alligevel fremstår det åbent for beboerne, for uanset hvilken vej man vender blikket, øjner man den grønne aktivitetspark, som bygningerne omkranser, eller den
omgivende natur.

Stor råhusentreprise

Opgaven blev udført i storentreprise og omfattede grundmodning, hovedforsyninger og hovedkloak, betonelementmontage og -leverance, in situ-betonkonstruktioner, levering og montering af badekabiner, konstruktionsstål, trapper i beton og stål, membraner og vandtætning.

 

Byggeriet er gennemført på et psykiatrisk hospitalsområde i fuld drift med dertil særlig hensyntagen til områdets patienter, brugere og pårørende - herunder særlig fokus på afskærmning og aflukning af byggepladsen.

Fakta

RÅHUSENTREPRISE

 

126 sengestuer, en ankomstafdeling og en stor aktivitetshave

Bygherre

Region Hovedstaden Psykiatri

Entreprenør

LM Byg A/S

Ingeniør

Oluf Jørgensen A/S

Arkitekt

KHR Arkitekter A/S og RUBOW Arkitekter A/S

Areal

21.000 m2

Udførelse

2017-2020