258 gårdhavehuse i Albertslund Vest

Omfattende renovering af almene boliger

258 gårdhavehuse i Albertslund Vest

Omfattende renovering af almene boliger

Renovering af gårdhavehuse

Opgaven omhandlede en gennemgribende renovering af i alt 258 gårdhuse i Albertslund Vest for den almene boligafdeling, Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 6 Vest.

 

I storentreprise har LM Byg A/S udført jordarbejder, kloakarbejder og in situ-støbte betonarbejder, herunder udskiftning af terrændæk. 

Fornyelse af boliger

Entreprisen indbefattede:

  • Afretning og jordregulering samt eventuel opgravning og bortskaffelse af overskydende jord i krybekælder
  • Udlægning af trykfast isolering og radonsikring
  • Etablering af render og recesser i betondæk for rørføring og gulvbokse
  • In situ-støbning af stålarmeret terrændæk ovenpå ny trykfast isolering overalt, hvor der oprindeligt var krybekælder
  • Iboring (indlimning) af strittere i eksisterende betonydervægge samt udstøbning af alle eksisterende recesser i betonvæg- og sokkelelementer
  • Etablering af afløbsledninger under terrændæk, opstropning og tilslutning til eksisterende afløbsledninger samt TV-inspektion af alle nye afløbsledninger.

Fakta

Opgaven omhandlede en gennemgribende renovering af i alt 258 gårdhuse.

Bygherre

VA Vest

Storentreprenør

LM Byg A/S

Arkitekt

Alectia A/S

Areal

258 - 22.280 m2

Udførelse

2016-2017