Pihl Koncernen

Glæden ved at skabe

I Pihl Koncernen er vi drevet af glæden ved at skabe fremtidens byggeri og glæden ved at skabe nye løsninger og muligheder for mennesker, virksomheder, miljø og klima.

KORT OM KONCERNEN

Pihl Koncernen består af moderkoncernselskabet Pihl Holdings A/S og de tre datterselskaber; LM Byg A/S, Pihl & Søn A/S og BNS A/S, som har hvert sit kompetenceområde. Koncernen er etableret til at kunne håndtere såvel store som små entrepriser af enhver art inden for nybyggeri og renovering. Pihl & Søn A/S’ spidskompetencer ligger inden for styringsentrepriser, mens LM Byg A/S med sin store egenproduktion tager sig af råhusbyggeri og BNS A/S af styringsentrepriser inden for nybyggeri og renovering. I Pihl Holdings A/S er der samlet en række supportfunktioner, herunder økonomi, it & digitalisering, kommunikation og bæredygtighed samt en koncernledelse som understøtter datterselskaberne.

KONSORTIESAMARBEJDER

Koncernen indgår i konsortiesamarbejder på tværs af koncernens selskaber og sammen med vores partner og medejer M.J. Eriksson A/S. Således spænder Pihl Koncernens kompetencefelt bredt og sætter os i stand til at løse alt fra store ikon-byggerier til mindre renoveringsopgaver. Vi sætter altid det bedste hold til opgaven, og sikrer bygherrer og arkitekter kvalitet - til aftalt pris - til tiden.

Vores driftsselskaber

LM Byg A/S

LM Byg er en af de førende inden for råhusbyggeri med speciale inden for beton- og råhusentrepriser samt hoved- og totalentrepriser. LM Byg kan med deres store egenproduktionsenhed udføre alle former for opgaver inden for råhusbyggeri; herunder pladsstøbte betonkonstruktioner, montage af betonelementer, trækonstruktioner og stålkonstruktioner.

Læs om vores kompetencer

Pihl & Søn A/S

Pihl er en kompetent total-, hoved- eller styringsentreprenør, der gennemfører enkle som komplekse projekter inden for nybyggeri.
Pihls store styrke er den overordnede styring hele vejen fra tilbudsfasen til aflevering inklusiv 1- og 5-års gennemgang.

Besøg Pihl & Søn A/S

BNS A/S

Med fokus på bæredygtighed udfører BNS A/S total-, hoved- og storentrepriser inden for såvel nybyggeri som renovering. Vores kunder er både private og offentlige bygherrer.
Bæredygtighed er en del af BNS’ DNA. Bæredygtighed har været omdrejningspunkt i vores projekter, så længe det kan huskes, og derfor har BNS mange certificerede byggerier i bagagen. Det er noget at være stolte af, og det er et område, BNS fortsat har fokus på.
BNS bygger videre på mangeårige erfaringer fra B. Nygaard Sørensen, som har eksisteret siden 1987

Besøg BNS A/S

Årsberetning

Pihl Koncernen har offentliggjort et rekordregnskab for 2020/21, og heraf fremgår det, at vi i LM Byg har fortsat den positive udvikling og har afleveret et flot resultat for indeværende regnskabsår.

Læs vores årsberetning