Mød praktikansvarlig Christian Lyck

GLÆDEN VED AT HAVE PRAKTIKANTER VARER LÆNGERE END SELVE PRAKTIKFORLØBET

Endnu en periode med praktikanter er skudt i gang her i LM Byg, og de studerende er allerede godt i gang ude på vores projekter.

 

På Mary Elizabeths Hospital har vi siden projektet startede haft praktikanter tilknyttet projektteamet, og flere af dem er stadig tilknyttet projektet som studiemedhjælpere.

Vi har spurgt vores kollega, sektionsdirektør og projektansvarlig på Mary Elizabeths Hospital Christian Lyck Qvist, hvorfor praktikanter er en fast del af deres projektteam, og hvad de betyder for projektet og teamet:

 

 

”Der er flere årsager til, at vi ønsker at have praktikanter på vores byggeprojekter. Jeg anser det som en meget stor styrke, at de studerende under deres studie får mulighed for at prøve kræfter med deres tillærte viden men også mærke forskellen fra teori til praksis. Derfor er det vigtigt, at vi som virksomhed støtter stærkt op omkring disse praktikordninger og tilbyder praktikpladser.

 

At have praktikanter på Mary Elizabeths Hospital gør også, at vi får glæden af, at disse studerende via deres uddannelse kan bidrage med ny viden, metodikker og programmer, som flere af os kollegaer i LM Byg muligvis ikke er de stærkeste i. Dette giver en fin dynamik og sparring studerende og ansat i mellem. De praktikanter, vi har, udgør også en vigtig del af dagligdagen på vores pladser, hvor deres funktion indgår på lige fod med det resterende projektteam, og rigtig mange praktikanter ender faktisk også ud med at fortsætte som studiemedhjælpere efter endt praktikforløb.

 

Det faktum, at mange af vores studerende er yngre end det faste projektteam, gør også, at det øger bredden på holdet, fællesskabet og de emner, som bliver bragt på bordet til ideløsninger m.v.

 

Så selvom praktikforløbene er 10-20 uger, så er glæden længere ved at have alle de studerende i praktik,” svarer Christian Lyck Qvist, sektionsdirektør i LM Byg.