Pihlkonsortiet

Pihlkonsortiet bestående af virksomhederne Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S er etableret til at kunne håndtere store totalentrepriser af enhver art inden for nybyggeri.

Virksomhederne har hver sit speciale:

M.J. Eriksson A/S står for jord og kloakarbejder, spuns, pæleramning og øvrige anlægsarbejder.

LM Byg A/S står for råhusarbejder.

Pihl & Søn A/S tager sig af overordnet planlægning, projekt og projekteringsledelse samt styring af lukning, installationer og aptering.

Virksomhederne har således hver sit speciale og i konsortiesammenhæng hver sit ansvarsområde.

Virksomhederne arbejder sammen i forskellige konstellationer tilpasset den enkelte opgave.

Pihlkonsortiet kan sammen løfte opgaver til mere end en milliard.

Parterne hæfter solidarisk over for bygherren.

Firmaerne er beslægtede, idet Pihl & Søn A/S ejes af moderselskaberne til LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S.

Den samlede egenkapital i virksomhederne er over 0,5 milliard kr.

 

Læs om Pihl & Søn A/S og M.J. Eriksson A/S på nedestående link:

Pihl & Søn A/S

M.J. Eriksson A/S