Bæredygtighed

Vi tager vores ansvar alvorligt – både når det gælder samfund og miljø

Vi tager ansvar

Byggebranchen sætter et negativt klimaaftryk. Det vil vi gøre alt for at reducere. Derfor har vi fokus på bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Vores strategi

Med vores bæredygtighedsstrategi sikrer vi, at bæredygtighed bliver en integreret del af vores beslutningsproces, når vi sætter nye projekter i gang og indgår aftaler med vores samarbejdspartnere. Gennem handlingsplaner og konkrete tiltag følger vi vores udvikling og præstationer sikkert mod vores mål.

Vi uddanner for bæredygtig udvikling

For at sikre at alle vores medarbejdere er ajourført med nyeste viden og ved, hvad der rører sig på bæredygtighedsområdet, får alle vores produktionsmedarbejdere en grunduddannelse inden for bæredygtighed og DGNB-certificering. Derudover har vi som mål, at minimum 20% af vores produktionsfolk skal have en DGNB-konsulentuddannelse. Det sikrer, at den nødvendige viden er tilgængelig, hvor der er mest behov for den, uanset projekt eller fag.

Vi nedbringer affald

Rapporter viser, at bygge- og anlægsmaterialer står for 10% af Danmarks CO2-udledning, samt at byggeriet står for 35% af al affald i Danmark. Som entreprenør er vi bevidste om vores brug af materialer og arbejder målrettet på at overgå til bedre materialer der har en lavere miljøpåvirkning, samt nedbringe mængden af affald fra vores pladser. Som led i målet om at nedbringe affald har vi et detaljeret regnskab over typer og mængder af affald fra vores pladser. Det gør os i stand til lave særaftaler om visse typer affald, således fraktionerne i højere grad genbruges i stedet for at køres til afbrænding.

GRØN BETON OG GENBRUGSBETON

En af måderne, vi mindsker vores fodaftryk, er ved at arbejde med ”grøn beton” eller genbrugsbeton/cirkulær beton. Grøn beton er fremstillet med et ca. 30 % lavere CO2-aftryk end almindelig beton, mens genbrugsbeton/cirkulær beton er udført med tilslagsmaterialer fra nedknuste betonkon­struktioner.

MERE KLIMAVENTLIGT ARMERINGSSTÅL

Også når det gælder armeringsstål, er vi opmærksomme på vores fodaftryk. Vi arbejder blandt andet med CO2-reduceret armeringsstål, der er udvundet på skrot og fremstillet ved hjælp af vandkraft - med særlig fokus på at genanvende restprodukter. Så bliver det ikke meget bedre.

Glæden ved at skabe

Glæden ved at skabe

DTU's beton- og materialelaboratorium