‹ Tilbage til oversigt

Statsfængslet Nordfalster

NY KONTRAKT. STORENTREPRISE – RÅHUS 1.

LM Byg A/S er med, når Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre sit nye lukkede fængsel med plads til ca. 250 indsatte på Nordfalster. Entreprisen på ca. 24.000 m2 omfatter 6 råhuse i 1-2 etager – 4 normalafdelinger, 1 særafdeling, 1 besøgsafdeling, 1 underjordisk tunnel samt en indre perimetermur. Byggeriet går i gang august 2014 og forventes at stå færdigt til september 2015.