‹ Tilbage til oversigt

Bostedet Lundebo, Dianalund

PROJEKTSTART.

Så går vi i jorden 🙂 nu påbegyndes 1. etape af opførelsen af Bostedet Lundebo – opførelse af 58 plejeboliger med tilhørende servicearealer (i alt ca. 4.800 m2).

Boligerne opføres som 4 boliggrupper med hver 14-15 boliger, og servicearealerne i 2 enheder, som hver servicerer 2 boliggrupper.

LM Byg A/S udfører råhusentreprisen, herunder jord, kloak, beton og levering og montage af betonelementer.