‹ Tilbage til oversigt

Vekslerstation, Hvidovre

I forbindelse med etableringen af højhastighedsbanen mellem København og Ringsted skulle et eksisterende fjernvarmeanlæg flyttes.

LM Byg A/S etablerede to underjordiske bygværker samt to høje vederlagsvægge, så fjernvarmerørene kunne føres over den nye jernbane.

Entreprisen omfattede rydning af byggegrund, spuns, fundamenter, terrændæk, vægge, dæk, søjler og bjælker, betontrappe, betonhammer og vederlagsvægge.

Der var store krav til udførsel og kvalitet, da bygværkerne ligger klods op af højhastighedsbanen.

  • Bygherre:

    VEKS Forsyning

  • Entreprenør:

    LM Byg A/S

  • Udførelse:

    2013-2014