‹ Tilbage til oversigt

NYT HOSPITAL HVIDOVRE, HVIDOVRE

Råhusentreprise

Den nye hospitalsfløj omfattede både ombygninger af ambulatorier og sengeafsnit i det eksisterende hospital og et nyt byggeri på 40.250 m2. Det nye byggeri rummer en ny fælles akutmodtagelse, en børne- og ungeafdeling, en hjerteafdeling, et barselafsnit tæt integreret med et neonatalafsnit og en endokrinologis afdeling.

Bygningens stueetage er udført med stor etagehøjde og udgør bygningens arkitektoniske base og sammenbinder de udvendige fælles gårdrum. På etagerne er de enkelte sengestuer og behandlingsrum udlagt som U-formede afsnit omkring de enkelte gårdrum.

Byggeriet er gennemført med særligt hensyn til et hospital i drift med skærpede krav til, at dagligdagen kan fungere på den mest optimale måde for hospitalets ansatte, patienter og pårørende, herunder særligt fokus på opretholdelse af adgangs- og ambulanceveje.

Byggeriet er udført i storentreprise, hvor LM Byg har stået for råhuset samt koordinering af jord- kloak, membraner og stålarbejder.

 • Bygherre:

  Region Hovedstaden v/ Hvidovre Hospital

 • Entreprenør:

  LM Byg A/S

 • Arkitekt:

  schmidt/hammer/lassen/architects og aarhus arkitekterne A/S

 • Ingeniør:

  Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

 • Areal:

  40.250 m2

 • Udførelsesperiode:

  2017-2019