‹ Tilbage til oversigt

Novo Nordisk PS Warehouse, Hillerød

Råhusentreprise

Opførelse af nyt fælles råvarelager på ca. 21.000 m2 til Novo Nordisk i Hillerød. Byggeriet består af lagerbygninger (ca. 14 m høje) og en 3 etagers kontorbygning, og opføres i 2 etaper.

LM Byg A/S skal udføre entreprise E03 Råhus, etape 1. Opgaven omfatter jord- og kloakarbejder, in-situ beton herunder fundering, stål og levering og montering af betonelementer.

Lagerbygningen skal indeholde modtagelse, ambientlager, kølelager, fryselager, syre/baselager og brandlager. Kontorbygningen skal udover kontorfaciliteter også indeholde renrum/laboratorium.

Mod køregården etableres en in-situ støbt vinkelstøttemur for at holde på jorden.

 

 • Bygherre:

  Novo Nordisk A/S

 • Storentreprenør:

  LM Byg A/S

 • Arkitekt:

  Dissing & Weitling arch.

 • Ingeniør:

  Alectia A/S

 • Størrelse:

  9.800 m2

 • Udførelse:

  2015-2016