‹ Tilbage til oversigt

Hovedkloakering på sjælland

Et udsnit af kloakeringer udført af LM Byg A/S:

 • Separatkloakering af Assentorp, Stenlille
 • Hovedkloakering af Lille og Store Salby, Køge
 • Hovedkloakering i Søllerup, Herfølge
 • Hovedkloakering i forbindelse med Slagelse omfartsvej
 • Hovedkloakering i forbindelse med udførelsen Langebjerg etape 1 og 2 i Roskilde
 • Hovedkloakering af Atlant Parken, Slagelse by
 • Hovedkloakering af Svenstrup, Rettestrup og Vejlby
 • Separatkloakering af Jægersvej, Revvej, Sprogøvej, Søvænget og Værftet i Korsør

Regnvand
LM Byg A/S udfører både nyanlæg og sanering og kan forestå renovering af eksisterende regnvandsanlæg med tilhørende stikanlæg. Vi har dygtige og specialiserede kloakmestre og rørlæggere i vores medarbejderstab – og vi er autoriseret til at løse opgaven.

Ved specialopgaver anvender vi blandt andet styret underboring og strømpeforing. I forbindelse med byggemodning og vejanlæg foretager vi afvandings- og kloakarbejder blandt andet i form af aflastnings- og overløbsbassiner.

Vi har stor ekspertise i at arbejde med plast- og betonrør i alle størrelser.

Spildevand
LM Byg A/S kan løse komplekse opgaver inden for spildevand. Vi har meget stor ekspertise i nye kloakanlæg, gravitations- og trykledninger, separeringsopgaver, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, bygværker, ned-sivningsanlæg og meget mere.

Forsinkelsesbassiner
I disse år er store mængder regn en udfordring. Nogle gange falder så meget, at regnvandsledningerne ikke kan magte opgaven. LM Byg A/S udfører alle typer forsinkelsesbassiner herunder insitubeton bassiner, plastrør bassiner, regnvandskassetter og åbne bassiner, som kan afhjælpe mængderne, så der ikke kommer overløb.

 • Hovedentreprenør:

  LM Byg A/S

 • Bygherre:

  Sorø Forsyning A/S
  Solrød Forsyning A/S
  Holbæk Forsyning A/S
  SK Forsyning A/S
  Køge Forsyning A/S
  Roskilde Forsyning A/S
  m.fl.