‹ Tilbage til oversigt

Havblik, Køge

Råhusentreprise

66 boliger (7.000 m2) med halvt nedgravet P-kælder (2.900 m2).

Bebyggelsen er opbygget med skiftende etagehøjder med tårne i hjørnerne af bebyggelsen, og med etagehøjder, der varierer imellem 3 og 7 etager. Byggeriets etagespring og de mange altaner bidrager med liv og sanselighed i facadens udtryk, og giver mulighed for større udsigt og mere dagslysindfald.

Bygningen åbner både op i højden, så den spærrer mindst muligt for sig selv, og mod Engkanten. Derved optimeres samspillet mellem beboelse og strandengen.

Råhusentreprisen indeholder piloteringsarbejder, spuns, grundvandssænkning, jordarbejder, drænarbejder, kloakarbejder, betonarbejder samt elementleverance og – montage.

 • Bygherre:

  Casa Nord ApS / Kuben Byg A/S

 • Storentreprenør:

  LM Byg A/S

 • Arkitekt:

  Årstiderne Arkitekter

 • Ingeniør:

  JPM ApS

 • Areal:

  9.900 m2

 • Udførelse:

  2016-2017