‹ Tilbage til oversigt

Bostedet Lundebo Etape 1 og 2, Dianalund

Råhusentreprise

Opførelse af 58 plejeboliger med tilhørende servicearealer (i alt ca. 4.800 m2). Lundebo er et specialtilbud og et hjem for voksne med sen-hjerneskader eller psykiske sygdomme.

Boligerne opføres som 4 boliggrupper med hver 14-15 boliger, og servicearealerne i 2 enheder, som hver servicerer 2 boliggrupper.

LM Byg A/S udfører råhusentreprisen, som indeholder jord- og kloakarbejder, opgravning, håndtering og bortkørsel af forurenet jord, in-situ beton herunder fundamenter, terrændæk og sokler, samt levering og montering af betonelementer.

Byggeriet foregår mens centret er i drift og derfor under skærpet hensyntagen til beboerne, der flytter fra deres midlertidige boliger ind i den færdige etape 1, mens etape 2 opføres.

 • Bygherre:

  Sorø Kommune

 • Storentreprenør:

  LM Byg A/S

 • Totalrådgiver:

  Arkiplus

 • Arkitekt:

  Arkitektfirmaet HS

 • Ingeniør:

  Fjerring A/S

 • Størrelse:

  4.800 m2

 • Udførelse:

  2015-2017