‹ Tilbage til oversigt

ALBERTSLUND VEST – RENOVERING AF 199 GÅRDHUSE

Storentreprise – kloak og beton

Gennemgribende renovering af de resterende 199 gårdhavehuse af bebyggelsens samlede antal på 458 stk. De første 259 boliger er renoveret i første etape.

Renoveringen omfatter: nedrivning og miljøsanering, nye terrændæk, ny kloak, nye afløbsinstallationer, nye tekniske installationer inkl. ventilation, nye lette facader, nye indgangspartier inkl. teknikskab, ny isolering i lofter, nye skillevægge, køkkener og badeværelser samt nye gårdhaver.
Tidsplanen er berammet til ca. 2 år, med byggestart ultimo 2018.

Beboerne genhuses i perioden, hvorfor tidsplanen er baseret på og begrænset af de i alt ca. 59 tilgængelige genhusningsboliger.

Entreprisen indeholder jordarbejder, kloakarbejder og in-situ støbte betonarbejder, herunder udskiftning af terrændæk.

 • Bygherre:

  BO-Vest

 • Storentrepenør:

  LM Byg A/S

 • Arkitekt:

  Arkitema Architects

 • Ingeniør:

  Alectia A/S

 • Areal:

  18.912 m2 (199 boliger)

 • Udførelse:

  2018-2020