Socialt og samfundsmæssigt ansvar

Hos LM Byg A/S tager vi socialt og samfundsmæssigt ansvar!

I vores dagligdag navigerer vi efter og respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruption. Vi arbejder ud fra en filosofi om “kommunikation i øjenhøjde” fri for tunge processer eller hierarkisk tankegang. Hos os arbejder alle på lige fod og med lige værdi. Det giver glade medarbejdere og de bedste resultater internt såvel som eksternt i forhold til vores samarbejdsrelationer.

LM Byg A/S respekterer og efterlever:

  • FN’s deklaration om menneskerettigheder
  • ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
  • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
  • FN’s konvention mod korruption

Ansvar for udvikling af fremtidens arbejdsstyrke

Omkring 10 % af medarbejderne i LM Byg A/S er lærlinge, elever eller praktikanter. De arbejder tæt sammen med rutinerede kolleger i en kombination af sidemandsoplæring og nøje sammensatte sjak til de forskellige opgaver – dette for at sikre den helt rette balance mellem unge og ældre kolleger. Vores mest erfarne medarbejdere har været hos os i mange år og de videregiver på den måde deres knowhow og håndværk til de yngre medarbejdere, der til gengæld bidrager med gåpåmod og energi. Denne udveksling og vidensdeling er uundværlig både for os og for branchen. Hos LM Byg A/S skaber medarbejderne i fællesskab et miljø, hvor kvaliteten er i top og arbejdsånden er spændende og motiverende for alle.

I forbindelse med entrepriser udarbejder vi detaljerede arbejdsplaner, hvor vi overfor kunden tydeliggør, hvor mange praktikanter og lærlinge, der er beskæftiget på projektet som en særskilt del af den samlede bemanding. Det fungerer også som et værktøj for os internt, når vi skal rekruttere praktikanter og lærlinge. Vi arbejder tæt sammen med bl.a. EUC og Teknisk Skole, da det er vores overbevisning, at vi som del af det private erhvervsliv skal tage et væsentligt ansvar og bidrage til at skaffe praktikpladser til landets mange, unge håndværkere.

Politik for samfundsansvar

Code of Conduct for medarbejdere

Code of Conduct for samarbejdspartnere

Whistleblowerpolitik