Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for arbejdsglæden generelt og for at man som medarbejder har lyst til at gå på arbejde hver dag.

I LM Byg A/S er medarbejderne vores største aktiv, og vi ønsker  at de skal være glade og tilfredse. Derfor arbejder vi målrettet for at skabe en god, sund og sikker arbejdsplads for alle.

Vi arbejder med fokus på at forebygge og undgå ulykker. Overholdelse af sikkerhedsregler er derfor altafgørende for os og vi er i altid i løbende dialog med Arbejdstilsynet.

I det daglige betyder det, at vi holder vores arbejdspladser ryddelige – netop for at undgå ulykker. Det sender et godt signal både til medarbejderne og til vores kunder. Vi følger også løbende op på sikkerheden ved daglige runderinger på arbejdspladserne.

Vi sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø gennem en aktiv lyttekultur og en generelt god kommunikation i de forskellige teams. Vi sammensætter teams efter personlighed og faglighed, så vi ved, at medarbejderne arbejder godt sammen og opbygger et godt, fagligt kammeratskab. En del af vores medarbejderstab er i lære, og vi har udarbejdet en velfungerede makkerstruktur med sidemandsoplæring, netop for at vores mest erfarne og specialiserede medarbejdere kan dele viden og oplære yngre kolleger på bedste vis.

Samtidig sørger vi for løbende at sende vores medarbejdere på efteruddannelse og sikkerhedskurser, så alle er opdaterede på det seneste nye. Vi vægter gennemsigtighed højt i kommunikationen, så alle kender til projektet som de er del af, både på detail- og på overordnet niveau. På den måde ved hver medarbejder også, hvilken rolle vedkommendes arbejdskraft og speciale betyder for hele projektet.

Hos LM Byg A/S løfter vi i flok.