‹ Tilbage til oversigt

Prækvalificeret på 2 store hospitalsudbud

LM Byg A/S er prækvalificeret til at afgive pris på råhusentreprisen på både Ny Psykiatri Bispebjerg og på Rigshospitalet Glostrup Nyt Neurorehabiliteringshus – begge opgaver er udbudt af Region Hovedstaden.

Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter i alt 25.700 m2 nybyggeri indeholdende 200 sengestuer, akutmodtagelse, undervisningsfaciliteter, administration, behandlingsrum samt 4.150 m2 parkering.

Rigshospitalet Glostrup, Nyt Neurorehabiliteringshus er et byggeri i 6 etager på i alt 24.500 m2.
Det nye Neurorehabiliteringshus skal samlokalisere de tre højtspecialiserede neurorehabiliteringsfunktioner traumatisk hjerneskade, rygmarvsskade og kompleks hjerneskade – rehabiliteringsfunktioner, der i dag er placeret på 3 forskellige hospitaler på Sjælland.

LM Byg A/S har tidligere udført flere hospitalsprojekter på blandt andet Rigshospitalet København, Nyt Hospital Hvidovre og på Sct. Hans Hospital.