‹ Tilbage til oversigt

Eksperter: Pihlkonsortiet fremmer konkurrencen i markedet

En højesteretsdom har erklæret et konsortium ulovligt, da deltagerne er konkurrenter og derfor kan have medvirket til at begrænse konkurrencen om udbuddet. I Philkonsortiet konkurrerer deltagerne ikke indbyrdes, men fremmer derimod konkurrencen i markedet på lovlig vis, fastlår eksperter i konkurrenceret.

I de seneste uger har der været en del medieomtale af den såkaldte ”Vejstribesag”, som omhandler et budkonsortium stiftet af to vejmarkeringsvirksomheder. Højesteret afsagde dom i sagen ultimo november og erklærede det pågældende konsortium ulovligt. Højesteret lagde vægt på, at virksomhederne kan have medvirket til at begrænse konkurrencen, fordi de pågældende selskaber er hinandens konkurrenter.

I Philkonsortiet er forholdene helt anderledes. Det slår DLA Piper fast, som er blandt branchens bedste rådgivere inden for konkurrenceret.

”Pihlkonsortiet fører ikke til konkurrenceretlige betænkeligheder. Konsortiedeltagerne er ikke indbyrdes konkurrenter, og de kan ikke løfte opgaven alene. De kan kun løfte opgaven som et konsortium. Det fører til flere tilbudsgivere og en bedre konkurrencesituation,” siger advokat og partner i DLA Piper Michael Klöcker.

Bestyrelsesformand i LM Byg A/S og Pihl & Søn A/S Jesper Koefoed mener, at det er god compliance at lade eksperterne undersøge Philkonsortiets organisering.

”Dommen har givet nogle rystelser i branchen omkring, hvad man må, og hvad man ikke må. Jeg synes, vi udviser rettidig omhu ved at få eksterne eksperter til at undersøge Pihlkonsortiet. Som forventet på forhånd er konklusionen klar. Philkonsortiet er et fuldt ud lovligt konsortium med deltagelse af tre forskellige virksomheder, der udfører forskellige opgaver. Dermed medvirker vi til at fremme konkurrencen i markedet, ikke det modsatte”.

Pihlkonsortiet består af LM Byg A/S, M.J. Eriksson A/S og Pihl & Søn A/S.

Vi har også noteret, at direktør Jacob Hald fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en kronik i Børsen den 9. december anfører: ”sammenfattende siger vi derfor velkommen til konsortier, som medfører flere og bedre bud på offentlige og private opgaver til gavn for kunderne”.

Spørgsmål om Philkonsortiet kan rettes til: Jesper Koefoed, bestyrelsesformand