‹ Tilbage til oversigt

Vandforsyning

LM Byg A/S udfører i vores egenproduktion en bred vifte af opgaver inden for vandforsyning. Opgaverne spænder vidt – fra etablering af trykledninger i forskellige dimensioner fra vandværket til den enkelte forbruger, til etablering af nye stik fra et eksisterende system til nye forbrugere samt udførelse af renovering af eksisterende anlæg. Alt afhængig af udførelsessted og forhold udføres trykledningerne enten i nedgravede ledningsgrave, eller som styret underboring.

Enkelte delopgaver, så som svejsning af trykledningerne samt udførelse af eventuelle styret underboringer, ligger udenfor LM Byg A/S’ kompetenceområde og derfor udføres dette i samarbejde med underentreprenører.