‹ Tilbage til oversigt

Hovedentreprise

LM BYG A/S udfører hovedentrepriser inden for alle byggeriområder, herunder erhverv, undervisning, boliger, industri- og fabriksanlæg, hoteller, parkeringsanlæg og sygehuse.Vi er fleksible, har et højt fagligt niveau, er løsningsorienterede og har stor fokus på kundetilfredshed og rettidig aflevering uden mangler.

Vi udfører hovedentrepriser med en meget høj grad af egenproduktion, herunder in-situ beton, montage af elementer og anlægsarbejder (jord-, lednings- og terrænarbejder).

Det sikrer :

  • Bedre koordinering på byggepladsen.
  • Ikke ekstra dækningsbidrag på en meget stor del af entreprisen.
  • Ingen diskussioner om grænseflader.
  • Minimering af risiko for fejl og mangler.
  • Overholdelse af kvalitet og tid

Vi samarbejder med en fast portefølje af underleverandører på de fag, som ikke udføres af vores  egenproduktion, – teknik- og apteringsfagene

Det sikrer :

  • At vi har et et godt samarbejde om hele hovedentreprisen.
  • At vores faste samarbejdspartnere kender og lever op til vores krav om sikkerhed, økonomi, kvalitet og tidsstyring.