‹ Tilbage til oversigt

Byggegruber

I forbindelse med udførelse af de mange forskelligartede byggeopgaver som LM Byg A/S med succes udfører, arbejder vi ofte med udførelsen af større og mindre byggegruber. Vi besidder derfor stor viden og erfaring med alle former for arbejde i forbindelse med udgravning og etablering af byggegruber.

Store og dybe byggegruber udføres ofte ved etablering af indfatningsvægge, udført enten med Københavnerspuns eller med spunsvæg. Mindre og knap så dybe byggegruber udføres ofte ved almindelig udgravning med anlæg.

I forlængelse af udførelse af en byggegrube ses ofte grundvandsproblemer og grundvandssænkning er ofte en del af vore entrepriser.