‹ Tilbage til oversigt

Forurening

LM Byg A/S har i mange år arbejdet med forskellige former for miljø- og forureningsopgaver, og har derved oparbejdet en stor viden omkring håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Vi håndterer jorden i henhold til de gældende miljøregler og sørger desuden altid for at alt mandskab og det omgivende miljø ikke udsættes for yderligere belastning. Ved bortskaffelse af den forurenede jord, arbejder vi tæt sammen med nogle af branchens bedste – både geoteknikere til udtagning af forureningsanalyser og vognmanden som bortskaffer jorden.

I Danmark er der meget stor opmærksomhed på miljøet og minimeringen af fremtidig forurening af den danske undergrund. Derfor ligger det os meget på sinde at arbejde for at begrænse det fremtidige forureningsudslip.