‹ Tilbage til oversigt

Spildevand

LM Byg A/S kan løse alle typer af komplekse opgaver inden for etablering af spildevandssystemer. Vi har en bred erfaring med både større og mindre typer kloakanlæg, og udfører arbejder med både etablering af nye anlæg samt renovering af allerede eksisterende anlæg.

Desuden har vi en bred erfaring med etablering af gravitations- og trykledninger, kloak separeringsopgaver, åbne og lukkede forsinkelsesbassiner, præfabrikerede og in-situ støbte pumpestationer og bygværker, samt nedsivningsanlæg og meget, meget mere.