‹ Tilbage til oversigt

Bassinanlæg

Store mængder regn er altid en udfordring og til tider regner det så meget, at de eksisterende regnvandsledninger ikke kan magte opgaven. Det kan forårsage store skader og har store konsekvenser for både vores grundvand, vores sundhed og vores miljø.

LM Byg A/S udfører alle typer af forsinkelsesbassiner, herunder in-situ støbte betonbassiner, plastrørsbassiner, regnvandskassetter samt åbne bassiner, således at de store mængder regnvand ikke forårsager overløb af det eksisterende regn- og spildevandssystem.